Lisbeth Glanfield

Peter Glanfield

Født i 1953. Vokst opp i Bergen. Har i voksen alder bodd i Bodø, og flyttet tilbake til Bergen i 2013. Er etablert i atelier i Jordalsvegen 193, Eidsvåg, Bergen sammen med Peter.

 

Lisbeth er utdannet cand.philol. i historie med bl. a kunsthistorie i fagkretsen. Hun er også utdannet som dekoratør/grafisk designer. Hun har et-årig kunstutdannelse fra Einar Granum kunstskole i Oslo, og har i to år gått på Bryggen Kunstskole i Bergen. Hun har jobbet mye innen kunst- og kulturfeltet. Blant annet har hun produsert flere utstillinger med barnekunst, samt vært redaktør for en barnekunstbok. Hun har også sittet i styret for "Se kunst i Nord-Norge" og Nordnorsk kunstmuseum i Tromsø,

 

Lisbeth jobber hovedsakelig med akryl, monotypi og linotrykk. å formidle indre tanker og følelser i det ytre er hovedmålet i hennes arbeider.

 

Born in 1953. Grew up in Bergen. As an adult she lived in the North of Norway for many years, before moving back to Bergen. She has a studio in Jordalsvegen 193, Eidsvåg in Bergen, together with her husband Peter.

 

Lisbeth has a master degree in History, with Art History as part of the degree. She is also a graphic designer. She has a one year course at Einar Granum Art School in Oslo, and for two years she was a student at Bryggen Art School in Bergen. The last years she was working in the Art and Culture field. She has for example produced several Child art exibitions, and been an editor of a Child Art book.

 

Lisbeth works mainly with acrylics, monotype and lino cuts. Presenting inner lines of thought and emotions in outer settings is the main aim in her work. 

Født i 1951 i London. Har bodd i Norge siden 1975, derav i

Nord Norge i 30 år. Bosatt med atelier i Bergen fra 2013. 

 

Akvarellmaler i den britiske tradisjonen. Har malt i 50 år. Finner inspirasjon i de sterke lys- og fargeskiftninger i norsk natur. Bildene hans speiler både harmoni og storslagenhet i sjø- og fjordlandskap.

 

Kunstneriske forbilder: Turner, Monet, Seurat, Bakke og Lerin. 

 

1 separatutstilling og flere fellesutstillinger.

 

Born in 1951 in London. Has lived in Norway since 1975, mainly in Northern Norway. Now lives in the city of Bergen where he has his studio.

 

Watercolourist in the British tradition. Has painted for 50 years. Peter finds his inspiration in the strong fast-moving light and colour changes in Norwegian nature. His pictures reflect harmony and grandeur in seascapes and fjord landscapes.

 

Artistic influences: Turner, Monet, Seurat, Dagfinn Bakke (Norw.) and Lars Lerin (Swed.)

 

1 solo exhibition and several other exhibitions